Author, Subjects, Keywords

Cited Author

 

 
   » By Author or Editor
 » Browse Author by Alphabet
 » By Journal
 » By Subjects
 » Malaysian Journals
 » By Type
 » By Year
 » By Latest Additions
 
 
   » By Author
 » Top 20 Authors
 » Top 20 Article
 » Top Journal Cited
 » Top Article Cited
 » Journal Citation Statistics
 » Usage Since Sept 2007


 
 
 

Login | Create Account

Peranan Institusi Keluarga Dalam Penjanaan Bangsa Bertamadun

Ratna Roshida Abd. Razak, and Nik Haslinda Nik Hussain, (2007) Peranan Institusi Keluarga Dalam Penjanaan Bangsa Bertamadun. Jurnal Kemanusiaan, 9 . pp. 73-82. ISSN 16751930

Full text not available from this repository.

Affiliations

Universiti Sains Malaysia. Centre of Humanities Studies
Universiti Sains Malaysia. Centre of Humanities Studies

Abstract

Artikel ini membincangkan tentang permasalahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat Melayu. Hal ini menjadi suatu keperluan untuk ditangani dalam konteks negara kita sedang menuju ke era pembangunan dan mencapai status negara maju. Justeru itu, peranan keluarga adalah komponen yang paling asas dalam proses pembentukan masyarakat dan negara keseluruhannya. Artikel ini mencadangkan agar pendidikan dijadikan perkara yang paling asas untuk membangunkan umat dan seterusnya menyumbang kepada pembangunan negara. Tambahan pula, ajaran agama Islam yang terkandung dalam Kitab al-Qur'an dan hadith begitu banyak memuatkan tentang peranan ibu bapa, kepentingan pendidikan dan pembangunan ummah.

Item Type:Journal
Keywords:Malays, Social problems
Subjects:H Social Sciences, Economics, Sociology
ID Code:8354

Abdullah Nasih Ulwan, (1997). Pendidikan Anak-Anak Dalam Islam, Jilid 2, Syed Ahmad Semait (penterjemah) Singapura, Pustaka National.

Awang Had Salleh, (1996). 'Masyarakat Melayu Dalam Pendidikan Dan Sosiobudaya', Jurnal Pemikir, julai-September, Kuala Lumpur: Utusan Publications.

Leha @ Zaleha Muhamat, (2005). “Wanita: Model Ibu Mithali”, Kertas Kerja Seminar Wanita Era Baru, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 26 Mac 2005.

Maslow A., (1968). Towards a Psychology of Being, New Jersey: Princetown.

Mohamed Anwar Omar Din, (ed.)(2004). Dinamika Bangsa Melayu, Menongkah Arus Globalisasi, Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Nik Azis Nik Pa, (2002). Keluarga Berdaya Maju, Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Nik Azis Nik Pa, (1994). Penghayatan Wawasan Pembangunan Negara, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Haron Din et al., (1990). Manusia dan Islam, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Yusuf al-Qardhawi, (1999). Tamadun Islam: Alternatif masa Depan, Ustaz Haji Juanda Haji Jaya (penterjemah), Selangor: Maktabah al-Qardhawi.

Repository Staff Only: item control page