Author, Subjects, Keywords

Cited Author

 

 
   » By Author or Editor
 » Browse Author by Alphabet
 » By Journal
 » By Subjects
 » Malaysian Journals
 » By Type
 » By Year
 » By Latest Additions
 
 
   » By Author
 » Top 20 Authors
 » Top 20 Article
 » Top Journal Cited
 » Top Article Cited
 » Journal Citation Statistics
 » Usage Since Sept 2007


 
 
 

Login | Create Account

Bustan Al-Salatin: Mutiara Kesufian Untuk Raja-Raja Daripada Nuruddin al-Raniri

Jelani Harun, (2005) Bustan Al-Salatin: Mutiara Kesufian Untuk Raja-Raja Daripada Nuruddin al-Raniri. Jurnal Filologi Melayu, 13 . pp. 26-39. ISSN 0128-6048

[img]
Preview
PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
7Mb

Affiliations

Universiti Sains Malaysia, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan

Abstract

Kedudukan Bustan al-Salatin sebagai sumber ketatanegaraan raja-raja Melayu telah menjadi bahan kajian ramai sarjana. Teks tersebut lahir dalam wawasan pengarang memberi panduan dan nasihat tentang adab pemerintahan kepada raja-raja Aceh berteraskan kerangka keislaman. Pada tahap yang lebih sakral, teks nukilan Nuruddin al-Raniri ini turut memancarkan cahaya mutiara kesufian kepada raja-raja, suatu dimensi pemikiran yang selaras dengan kebangunan Aceh sebagai Darussalam pada abad ke-17 yang lalu. Pengarang Bustan al-Salatin dengan itu berkecenderungan untuk memberi panduan dan nasihat kepada para pemerintah tentang aspek-aspek kerohanian dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, bukan melalui doktrin, falsafah atau susun-atur ajaran Sufi, sebaliknya tercerna dalam nada amalan kerohanian yang praktikal sifatnya. Kupasan terhadap persoalan-persoalan di atas akan menjadi inti pati tulisan ini sehingga akhirnya akan menjurus ke arah kemanfaatan segala cahaya mutiara kesufian tersebut kepada para pemerintah kerajaan Melayu keseluruhannya.

Item Type:Journal
Keywords:Bustan al-Salatin, Malays, History, Kings and rulers
Subjects:P Language and Literature
ID Code:9399

Ali Haji Ahmad. 2000. Hikayat Inderaputera. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Azyumardi Azra. 1994. Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara. Bandung. Penerbit Mizan.

Braginsky, V.I. 1993. Tasawuf dan Sastera Melayu: Kajian dan Teks-Teks. Jakarta.RUL.

Grinter, C.A. 1979. "Book IV of the Bustan Us Salatin: A Study from the manuscripts of a 17th Century Malay Work Written in North Sumatra". Tesis PhD. University

of London.

Ito, Takeshi. 1978. "Why did Nuruddin ar-Raniri leave Aceh in 1054 A.H.?" BKI (34).No.4. Hal. 489-491.

Jelani Harun. 1999. "Nuruddin al-Raniri's Bustan al-Salatin: A Universal History and Adab Work From Seventeenth Century Aceh". Tesis PhD. University of London.

Johns, A. H. 1955. "Aspects of Sufi Thought in India and Indonesia in the first half of the 17th Century" MBRAS (28). Hal. 70-77.

Jones, Russell, Hikayat Sultan Ibrahim. Holland. Foris Publications.

Lombard, Denys. 1986. Kerajaan Aceh Jaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Jakarta. Balai Pustaka.

Muhammad Arsyad al-Banjari. Sabil al-Muhtadin. Cairo. Dar Ihya' al-Kutub al-`Arabiyya.

Muhammad Zainiy Uthman. 1998. "Lata if al-Asrar li-ahl Allah al-Atyar Karangan Nur al-Din al-Raniri: Satu Tinjauan Epistemologi dan Falsafah Ilmunya A1-Shajarah". (ISTAC). Hal. 119-147.

Rujiati Mulyadi. 1983. Hikayat Indraputra: A Malay Romance. Holland. Foris Publications.

Shiraishi, Saya. 1990. A Study of Bustanu's-Salatin dalam Reading Southeast Asia. New York. SEAP. Hal. 41-55.

Siti Hawa Haji Salleh. 1992. Bustan al-Salatin. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka. BUSTAN AL-SALATIN Mutiara Kesufian / 39

Steenbrink, Karel A. 1989. "On Structure and Sources of the Bustanus Salatin dalam Texts from the Islands". The University of Berne. Hal. 183-202.

Syed Muhammad Naguib al-Attas. 1966. Raniri and the Wujudiyyah of 17th Century Aceh. Singapore. MBRAS.

1986. A Commentary on the Hujjat al-Siddiq of Nur al-Din al-Raniri. Kuala Lumpur. Ministry of Culture Malaysia.

Repository Staff Only: item control page